Общи условия

 
Общи условия, права и задължения за ползване на сайта Филми БГ (filmibg.com)

Настоящите Общи условия са актуализирани и влизат в сила от 27.05.2015 г.

Чрез достъпа до или използването на този сайт, всеки посетител безусловно се съгласява с Условията.

Собственикът на Филми БГ си запазват правото, по своя преценка да видоизмени, промени или актуализира настоящите Условия по всяко време. Тези промени влизат в сила веднага след публикуването им. Чрез използването на този уеб сайт, след публикуването на подобни промени, изменения или актуализации, Вие се съгласявате с тях.

Информацията в сайта (както текстова така и графична) се базира на общодостъпна информация, която може да бъде намерена на множество страници в Интернет. Собственикът на Филми БГ не носи отговорност за неточна, непълна, недостоверна или подвеждаща информация, която се намира както на този сайт, така и на други сайтове, към които посетителят може да бъде препратен.

Филми БГ е информационен сайт. Филми БГ не съдържа, не продава и не отдава под наем по никакъв начин видео филми и други видео материали.

Филми БГ съдържа препратки към други сайтове и рекламни банери. Собственикът на сайта не носи отговорност и не влияе върху съдържанието на тези страници и банери, и не отговаря за вреди и последствия, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане. Собственикът на Филми БГ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

Поверителност

Обобщена информация ("Log Files"): както много други сайтове Филми БГ може да запази (но не се задължава да го прави) информация за своите посетители като, но не само: Интернет адрес (IP); Интернет доставчик (ISP); браузъра, който използвате за посещение на сайта; времето и продължителността на посещение; кои страници в сайта са посетени от даден потребител.

Бисквитки ("Cookies"): малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете бисквитките добавени от който и да е сайт чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието със съответния сайт. Повече информация за можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html.

Уеб указателите ("Web beacons"): файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните бисквитки. Повече информация за уеб указателите можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html.

Собственикът на Филми БГ си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация като записват информация от бисквитки или уеб указатели от Вашия компютър. За да научите повече как става това, моля, посетете:

http://www.google.bg/privacypolicy.html

Google, като трета страна в ролята на доставчик, използва бисквитки за показването на реклами на този сайт. С помощта на бисквитката DART Google Ви показва реклами въз основа на посещенията както във Филми БГ, така и на други сайтове в Интернет. Вие можете да откажете използването на бисквитката DART, като посетите страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google. Повече информация можете да намерите на адрес:

https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557

Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в този сайт, Интернет страниците, към които те водят, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.