Общи условия

 
Общи условия, права и задължения за ползване на сайта Филми БГ (filmibg.com)

Настоящите Общи условия са актуализирани и влизат в сила от 02.06.2018 г.

Чрез достъпа до или използването на този сайт, всеки посетител безусловно се съгласява с Условията.

Собственикът на Филми БГ си запазва правото, по своя преценка да видоизмени, промени или актуализира настоящите Условия по всяко време. Тези промени влизат в сила веднага след публикуването им. Чрез използването на този уеб сайт, след публикуването на подобни промени, изменения или актуализации, Вие се съгласявате с тях.

Информацията в сайта (както текстова така и графична) се базира на общодостъпна информация, която може да бъде намерена на множество страници в Интернет. Собственикът на Филми БГ не носи отговорност за неточна, непълна, недостоверна или подвеждаща информация, която се намира както на този сайт, така и на други сайтове, към които посетителят може да бъде препратен.

Филми БГ е информационен сайт. Филми БГ не съдържа, не продава и не отдава под наем по никакъв начин видео филми и други видео материали.

Филми БГ съдържа препратки към други сайтове и рекламни банери. Собственикът на сайта не носи отговорност и не влияе върху съдържанието на тези страници и банери, и не отговаря за вреди и последствия, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане. Собственикът на Филми БГ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в този сайт, Интернет страниците, към които те водят, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

Поверителност

Обобщена информация ("Log Files"): както много други сайтове Филми БГ може да запази (но не се задължава да го прави) информация за своите посетители като, но не само: Интернет адрес (IP); браузъра, който се ползва за посещение на сайта; времето и продължителността на посещение; кои страници в сайта са посетени от даден потребител; от кой външен сайт потребителят е дошъл на този сайт; изпозваните във вградената търсачка думи.
Целта на събраната информация е да се броят посещенията на уеб сайта, както и да се предотвратяват евентуални атаки към сайта и/или към инфраструктурата, върху която работи сайтът.
Филми БГ използва такива настройки на хостинг услугата си, че въпросната информация да бъде изтрита възможно най-рано, доколкото го позволяват настройките предоставени от доставчика на хостинг услуга.

Бисквитки ("Cookies"): Политика за бисквитките